top of page

ate jan.

Sinds 25 jaar ontwerp ik licht voor theater- en dansgezelschappen. Daar kwamen lichtobjecten en fotografie bij. In mijn veelal radicale beeldtaal zoek ik voortdurend grenzen op. In mijn werk ben ik niet op zoek naar een esthetische afspiegeling van de werkelijkheid, maar naar de onomfloerste kern.

Met mijn beelden wil ik de toeschouwer deelgenoot maken van mijn gevoelswereld.

De beelden zijn persoonlijk waarbij ik veel ruimte laat voor individuele ervaring en eigen invulling van de beschouwer. Ik nodig de kijker en degene die ik portretteer uit om niet te denken vanuit een verwachting, maar vanuit dat wat er plaatsvindt in het moment. 

De beelden die ik fotografeer dienen zich aan. Het zijn de mensen en landschappen die mijn ziel bloot leggen en waar ik me, op dat moment, één mee voel.

Zelfportret-4-orig.jpg

contact.

Dank voor je bericht! Je hoort snel van me.

Ate Jan van Kampen

  • LinkedIn
bottom of page